Sídlo:mezinárodní
Zaměření:komerční, zprostředkování prodeje, celosvětová produkce, včetně nahrávek československých
Typ:agregator
Působnost:mezinarodni
Posledně aktualizováno:11.01.2021
Sídlo:Gesellschaft für historische Tonträger, Wien
Zaměření:dokumentace činnosti mezninárodní nahrávací společnosti Lindström
Typ:fonoteka
Působnost:rakousko
Posledně aktualizováno:11.01.2021
Sídlo:Michael Biel
Zaměření:soupis nahrávek různých nahrávacích společností
Typ:databaze
Působnost:usa
Posledně aktualizováno:11.01.2021
Zaměření:kontakty
Typ:adresar
Působnost:ceskarepublika
Posledně aktualizováno:11.01.2021
Sídlo:mezinárodní
Zaměření:sdružování sběratelů
Typ:spolek
Působnost:mezinarodni
Posledně aktualizováno:11.01.2021
Sídlo:mezinárodní
Zaměření:regionální spolek IASA
Typ:spolek
Působnost:mezinarodni
Posledně aktualizováno:11.01.2021
Sídlo:British Library, London
Zaměření:zpřístupňování nahrávek
Typ:fonoteka
Působnost:velkabritanie
Posledně aktualizováno:11.01.2021
Sídlo:Deutschen Nationalbibliothek, Lipsko, Franfurkt
Zaměření:představuje centrální přístupový bod k hudebninám a zvukovým nosičům. Zahrnuje vše od počátků nahrávání zvuku a obsahuje všechny typy nosičů. Najdete zde i nahrávky české Esty
Typ:archiv
Působnost:nemecko
Posledně aktualizováno:11.01.2021
Sídlo:Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien
Zaměření:sběr, popis a zpřístupňování
Typ:archiv
Působnost:rakousko
Posledně aktualizováno:11.01.2021
Zaměření:tištěný soupis německé produkce šelakových desek
Typ:diskografie
Působnost:nemecko
Posledně aktualizováno:11.01.2021
Sídlo:Universtiy of California-Library, Santa Barbara
Zaměření:historické nahrávky USA
Typ:databaze
Působnost:usa
Posledně aktualizováno:11.01.2021
Sídlo:British Library, London
Zaměření:zpřístupňování digitliazovaných nahrávek z Evropy
Typ:agregator
Působnost:velkabritanie
Posledně aktualizováno:11.01.2021
Sídlo:Phonomuseum, Vídeň
Zaměření:historické nahrávky
Typ:asociace
Působnost:rakousko
Posledně aktualizováno:11.01.2021
Sídlo:mezinárodní
Zaměření:sdružování hudebních knihoven a archivů, zameřena zejména na hudebniny
Typ:spolek
Působnost:mezinarodni
Posledně aktualizováno:11.01.2021
Sídlo:mezinárodní
Zaměření:sdružování profesionálů, tvorba standardů, vzdělávání v oblasti zvuku
Typ:spolek
Působnost:mezinarodni
Posledně aktualizováno:11.01.2021
Sídlo:International Assotiation of Sound and Audiovisual Archives
Zaměření:celosvětová databáze soupis
Typ:diskografie
Působnost:mezinarodni
Posledně aktualizováno:11.01.2021
Sídlo:Bruster Kahle
Zaměření:zpřístupňování digitalizovaných nahrávek
Typ:agregator
Působnost:usa
Posledně aktualizováno:11.01.2021
Sídlo:Hudební informační středisko, Praha
Zaměření:kontakty
Typ:adresar
Působnost:ceskarepublika
Posledně aktualizováno:11.01.2021
Sídlo:Library of Congress, Washington, D.C.
Zaměření:Jukebox obsahuje nahrávky z mimořádných sbírek Knihovny Kongresu, které jsou uskladněny a zpracovávány v Packardově kampusu pro audiovizuální uchovávání
Typ:fonoteka
Působnost:usa
Posledně aktualizováno:11.01.2021
Sídlo:Technische Museum, Wien
Zaměření:zpřístupňování nahrávek
Typ:databaze
Působnost:rakousko
Posledně aktualizováno:11.01.2021
Sídlo:Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
Zaměření:zpřístupňování unikátních a historických nahrávek
Typ:databaze
Působnost:nemecko
Posledně aktualizováno:11.01.2021
Sídlo:mezinárodní
Zaměření:regionální spolek IASA
Typ:spolek
Působnost:mezinarodni
Posledně aktualizováno:11.01.2021
Sídlo:Universtiy of California-Library, Santa Barbara
Zaměření:zpřístupňování digitalizovaných nahrávek na válečcích
Typ:digitalniarchiv
Působnost:usa
Posledně aktualizováno:11.01.2021