Přehled současných dodavatelů

Mediální partneři

Název

Adresa webu dodavatele

Počet záznamů v NF

Archiv české a slovenské filmové hudby www.archivcsfh.ostlib.com 1098
Audioteka.cz www.audioteka.cz 2410
Česká televize www.ceskatelevize.cz 10422
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích www.cbvk.cz 23108
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana www.ktn.cz 7960
Knihovna Jiřího Mahena v Brně www.kjm.cz 23253
Knihovna Kroměřížska www.knihkm.cz 7705
Knihovna města Hradec Králové www.knihovnahk.cz 32660
Knihovna města Plzně www.knihovna.plzen.eu 15837
Městská knihovna Pelhřimov www.knih-pe.cz 3425
Knihovna Petra Bezruče v Opavě www.kpbo.cz 9270
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně www.kfbz.cz 9695
Krajská knihovna Vysočiny www.kkvysociny.cz 30660
Krajská vědecká knihovna v Liberci www.kvkli.cz 23835
Městská knihovna Kutná Hora www.knihovna-kh.cz 1286
Městská knihovna v Praze www.mlp.cz 42536
Městská knihovna v Přerově www.knihovnaprerov.cz 5630
Městská knihovna v Ústí nad Orlicí www.knihovna-uo.cz 2611
Moravská zemská knihovna v Brně www.mzk.cz 23253
Národní knihovna www.nkp.cz 26860
Národní muzeum – České muzeum hudby www.nm.cz 9349
Radiotéka ČRo www.rozhlas.cz 984
Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem www.svkul.cz 14148
Středočeská vědecká knihovna v Kladně www.svkkl.cz 1108
Supraphon, a.s. www.supraphon.cz 25524
Vědecká knihovna v Olomouci www.vkol.cz 20711