Nahrávky je nejlépe uchovat v takových podmínkách, které jsou pro ně adekvátní. Informace o tom najdete např. v metodice na webu Nový fonograf (https://novyfonograf.cz/standardy/manipulace-s-historickymi-zvukovymi-nosici-a-jejich-ochrana/). V určitých případech je možné darovat či uložit do Národního muzea a domluvit se na také na jejich digitalizaci. Pokud o to máte zájem, napište na https://novyfonograf.cz/kontakt/.
To je otázka je poměrně složitá a nelze na ni jednoduše odpovědět. Hodnota nahrávky může být posuzována z různých úhlů pohledu: historického, interpretačního, dramaturgického atd. atd. V ČR zatím neexistuje v této věci jednoznačné doporučení ani metodika.  Pokud máte pochybnosti, využijte možnosti konzultace s odborníky a napište nám na https://novyfonograf.cz/kontakt/.

Pokud vlastníte sbírku a máte ji elektronicky zevidovanou, velice rádi tyto informace budeme sdílet i na portálu. Zatím však nepřijímáme jednotlivé počiny. Kontaktujte nás na info@narodnifonoteka.cz.

ČT nám předávala záznamy poté, kdy u  nich prošly v souvislosti s digitalizací revizí. Nyní s námi prozatím pozastavila spolupráci z důvodů změny svého interního systému. Pevně doufáme, že se nám poté opět podaří spolupráci obnovit a získávat další příspěvky z jejich bohatého archivu.

Podívat se na konci záznamu, kdo je vlastníkem nebo držitelem digitální kopie. Bohužel ne všechny zdigitalizované nahrávky lze prostřednictvím portálu zpřístupnit.  Je to možné pouze u těch, kde již vypršela autorskoprávní ochrana jejich obsahu. Ta trvá 70 let od smrti autora. Vzhledem k tomu se v ostatních případech musí postupovat tak, aby se neporušovalo ustanovení tohoto zákona ztn. je nutné získat svolení držitelů práv.  

Důvody jsou dva:

  1. autorský zákon umožňuje zpřístupnit pouze díla, u nichž již vypršela ochranná lhůta
  2. pouze malé procento nahrávek v našich institucích je již zdigitalizováno.

Tato situace by se měla postupně zlepšovat a naší snahou bude mj. také usilovat o hledání cest, jak tyto bariéry snižovat.