Aktuálně plánujeme

  • Provoz portálu je stále zejména finančně nezajištěn, proto naší hlavní snahou je pevné institucionální zakotvení Národní fonotéky.
  • Usilujeme o větší míru spolupráce s Národním muzeem.
  • Počítáme s ustanovením poradních orgánů portálu.
  • Budeme usilovat o dokončení dohody s Českým rozhlasem a o uzavření smlouvy. 
  • Počítáme s aktualizací textu smlouvy s dodavateli.
  • Plánujeme technickou úpravy (plný přechod na index SOLR), která by umožňovala lepší a operativnější způsoby zpřístupňování dat v prostředí nové webové stránky portálu.
  • Průběžně doplňujeme Referenční databázi a další součásti portálu.

Hlavní cíle portálu

Hlavním cílem portálu je zprostředkovat kromě informací také poslech nahrávek. Prozatím je přímo dostupných nahrávek malé procento, což souvisí hlavně se dvěma důvody:

  1. sbírky v ČR nejsou dosud zdigitalizované (nebo nevyhovujícím způsobem)
  2. řada z nich není volně dostupná z hlediska autorskoprávní ochrany

V souvislosti s tím, jak bude postupovat proces digitalizace zvukových nahrávek nacházejících se na území ČR, bude moci portál poskytovat ve větší míře poslech: jeho prostřednictvím budou v narůstající míře zpřístupňovány digitální obsahy zvukových nahrávek, uložených kdekoliv. Samozřejmě to závisí na spolupráci majitelů nahrávek s námi.

Rádi bychom také usilovali o zmenšování bariér dostupnosti obsahu nahrávek, plynoucí ze současného stavu autorského zákona a to cestou vyjednávání podmínek, které by umožnily poslechy minimálně pro vzdělávací a badatelské účely.

Jedním z našich cílů je postupně informačně podchytit sbírky na území ČR v co největší úplnosti. Oproti Soubornému katalogu ČR však agregujeme také záznamy retrospektivní a diskografické, protože chceme zmapovat kompletně i produkci minulého století. Shromáždění co nejkompletnějšího přehledu nám umožní mj. také zjistit, které nahrávky jsou unikátní a proto bude třeba jejich obsah digitalizovat a uchránit je pro budoucí generace.

Národní Fonotéka v současné době nemá nástroje na shromažďování obsahu digitálních nahrávek na jednom místě a není proto digitálním úložištěm (archivem). Tuto funkci by mohla plnit v budoucnu za předpokladu ochoty institucí k předání digitalizovaného obsahu. Toto řešení by vyžadovalo náročné změny v technologickém řešení portálu. Jen v takovém případě by ale mohla Fonotéka plnit skutečnou roli národního agregátora pro zvuk.

Chceme také poskytovat záznamy pro stahování do lokálních katalogů a usnadnit tím katalogizaci dalších sbírek.

Naším cílem je také podporovat celospolečenskou diskuzi a zájem o tuto dosud stále nedostatečně zajištěnou oblast, zvyšování gramotnosti a získávání podpory a spolupráce zejména pro potřebné procesy kvalifikovaného zpracování, fyzické ochrany, digitalizace a zpřístupnění obsahu nahrávek.