Zapojení od vás

Pokud vlastníte ve svém katalogu záznamy o jakýchkoliv typech zvukových nahrávek, prosíme, kontaktujte nás. Máme zájem o zapojení všech! Pro zapojení od vás potřebujeme vědět:

  • v jakém formátu máte záznamy zpracované
  • zda je můžete předávat automaticky prostřednictvím protokolu OAI-PMH, nebo je můžete vyexportovat a v jakém formátu (např. xml, JSON, ….)
  • podle jakých pravidel máte záznamy zkatalogizované
  • jakým způsobem označujete jednotlivé typy nosičů
  • kontakt na správce vaší databáze
  • zda jste ochotni s námi uzavřít smlouvu – viz připojený text

Výhody předávání záznamů a spolupráce s Národní fonotékou

zvýší se zviditelnění vaší instituce a vší sbírky/fondu pro ČR i pro zahraničí

uzavřením smlouvy získáte možnost vyslat svého zástupce do poradních orgánů a účastnit se jednání

získáte možnost spolupodílet se na dalším rozvoji portálu

v případě zájmu se můžete stát našimi spolupracovníky či konzultanty

přispějete svým dílem k prosazování potřebných kroků a aktivit v zájmu koncepční péče o naše zvukové kulturní dědictví

E-mailová konference

Pokud máte zájem se zapojit, můžete se přihlásit do elektronické e-mailové konference. Pro zařazení do konference pošlete e-mail přes formulář.