Obsah katalogu zvukových nahrávek

Katalog popisných záznamů zvukových nahrávek tvoří jádro portálu Národní fonotéka.

Záznamy jsou sbírány (agregovány) z elektronických katalogů a databází různých typů institucí na území České republiky.

V současné době katalog shromažďuje záznamy ze 25 institucí. Převažují knihovny, ale spolupracují s námi i vydavatelé a další soukromoprávní subjekty. Spolupracující instituce najdete v sekci Dodavatelé.

Celkem zpřístupňujeme přes 500 000 záznamů, které informují o:

  1. obsahu a fyzické podobě daných zvukových nahrávek,
  2. místě uložení a vlastníkovi primárního dokumentu,
  3. již digitalizovaných nahrávkách prostřednictvím odkazů do digitálního archivu (úložiště) instituce, která spravuje daný dokument ve své sbírce či fondu,
  4. nahrávkách, které lze zakoupit prostřednictvím e-shopu

 

Vzhledem k tomu, že metadata sbíráme z různorodých institucí (nejen knihoven, které mají více méně shodná pravidla pro popis dokumentů), je třeba počítat s tím, že záznamy jsou různého typu, kvality i úrovně zpracování.

Nejde tedy vždy o tzv. bibliografické záznamy zpracované podle knihovnických standardů. Máme také záznamy z dalších typů paměťových institucí, z Českého rozhlasu, vydavatelství Supraphon, ale i diskografická data, která vznikla přepisem vydavatelských katalogů nebo obdobných zdrojů.

Katalog fonotéky obsahuje i záznamy pořízené v době, kdy se pravidla popisu teprve tvořila a na národní úrovni se také postupně vyvíjela. Také z tohoto důvodu jsou v něm patrné různé vrstvy záznamů, jejichž stav zpracování odpovídá stavu pravidel dané doby.