Národní fonotéka

Národní fonotéka je portál, provozovaný jako služba Národní technickou knihovnou. Slouží ke zviditelnění a zpřístupňování národního zvukového kulturního dědictví České republiky.

Nabízí odborné i laické veřejnosti na jednom místě:

  • přehled o nahrávkách všech typů
  • související odborné informace z oblasti zvukových nosičů 
  • online přístup k poslechu
  • platformu pro vzdělávání a výzkum

Katalog

Jádro portálu tvoří katalog, který shromažďuje popisné záznamy a informace o obsahu, uložení a formě dané nahrávky.

REFERENČNÍ DATABÁZE

obsahuje přehled a obsah relevantních odborných i popularizačně-naučných článků, prezentací, monografií, metodik apod. Jejím cílem je na jednom místě zpřístupňovat potřebné know-how oboru.

TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK

je soubor základních pojmů oboru a jejich anglických ekvivalentů.

ADRESÁŘ

je přehled institucí, asociací, spolků i jednotlivých význačných osobností oboru.

ZAJÍMAVÉ ZDROJE

přinášejí odkazy na renomované a doporučené zdroje, kde lze hledat zvukové nahrávky.