Spolupráce

Portál národní fonotéka je budován jako platofrma pro spolupráci institucí všech typů, včetně soukromých osob či subjektů se zájmem o svět zvuků.

Nejvíce dosud spolupracujeme s knihovnami, ale uvítáme každého dalšího zájemce nejen o dodávání záznamů do katalogu, ale i o další formy spolupráce.