• Název akce: Ochrana zvukového kulturního dědictví

  • Místo a datum konání: budeme vás informovat

  • Popis k obsahu: obsahem semináře je informace o aktuální situaci v oblasti péče, digitalizace a zpřístupńování zvukových dokumentů v ČR

  • Určeno pro: knihovny, muzea, archivy i ostatní zájemce

  • Přihlášky: lorem@ipsum.com / www.lorem.cz

  • Odkaz na pořadatele: www.narodnifonoteka.cz

O akci

obsahem semináře je informace o aktuální situaci v oblasti péče, digitalizace a zpřístupńování zvukových dokumentů v ČR